yhteystiedot ja ammatilllinen tausta


Hannamari Heino (ent. Kosonen)

hannamari.heino@saganet.eu, +358 40 7200 716

KTM (Rahoitus) | KM (Työn kehittäminen) | tohtorikoulutettava (Strateginen johtaminen)

Sertifikaatit:

  • HHJ | Hyväksytty Hallituksen Jäsen
  • AKA | Auktorisoitu Kiinteistöarvioija, yleisauktorisoitu
  • LKV | Laillistettu Kiinteistövälittäjä

Minulla on 15 vuoden kokemus johtamisesta sekä perheomisteisessa teollisuusyrityksessä sekä kiinteistöyhtiössä että pääomasijoitteisissa yrityksissä palvelualoilla. Olen työskennellyt muun muassa talousjohtajana, tulosvastuullisena johtajana sekä osallistunut hallitustyöskentelyyn hallituksen sihteerinä. Koulutan muun muassa johtamista, esimiestyöskentelyä, toiminnan kehittämistä, suorituksen mittaamista sekä kiinteistön johtamista ja arvonmääritystä.

Työstän parhaillaan väitöskirjaa, jonka tarkoitus on tutkia organisaatiossa vallitsevia häiriöitä ja niiden suhdetta organisaation strategiseen suorituskykyyn sekä dynaamisiin kykyihin korostaen hallituksen roolia toisaalta häiriöiden lähteenä ja toisaalta niiden lieventäjänä. Olen kehittänyt konkreettisen työkalun, jonka avulla organisaatiokohtaiset systemaattiset rakenteet, jotka alentavat organisaation suorituskykyä, voidaan tunnistaa ja analysoida. Menetelmä toimii vaihtoehtona varsin popularisoiduille ja yleistäville kehittämismalleille, joita yrityskonsultoinnissa usein käytetään. Teoreettisena inspiraation lähteenä käytän kuttuurihistoriallista toiminnan teoriaa (Vygotsky, Leontiev, Engeström) yhdistettynä strategia tutkimukseen (mm. Mintzberg, Pfeffer, Pettigrew, Jarzabkowski) sekä myös ranskalaisten filosofien Deleuze & Guattari luomaan Rihmasto-metaforaan.

Keskeiset teemat tutkimuksessa on valta ja vastustus sekä hierarkkinen johtaminen. Tarkoitus on organisaatiokohtaisesti selvittää mm. miten valta, sen puute ja vastustus voidaan tunnistaa ja vaikutukset analysoida ja miten organisaation rakenteelliset elementit mahdollistavat tai rajoittavat strategista johtamista ja dynaamisten kykyjen muodostumista.

>> Tieteelliset konferessit ja julkaisut

Image result for helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on parhaiten menestynyt suomalainen yliopisto kansainvälisisissä mittauksissa.
LInked In Hannamari Heino