Agile Directing - Johda ketterästi

The board of directors should think independently - Hallitus täytyy saada ajattelemaan itse

Wednesday 12/18/13 time 9:26 AM

Jatkan edellistä blogikirjoitustani ajattelukyvystä. Silloin pohdin asiaa siitä näkökulmasta, miten lukeminen, opiskelu ja ajattelukyky liittyvät toisiinsa. Toisaalta esitin ristiriidan, että selkeyden vaatimus saattaa sittenkin olla ajattelukyvyn esteenä. Kenties on syytä havainnollistaa käsitteitä. Otetaan vaikka hallitustyöskentely.

Monien tutkijoiden mukaan hallitus ei kyseenalaista toimitusjohtajan esittämiä strategiaehdotuksia ja organisaation ydinosaamista riittävästi eikä osallistu riittävästi strategiatyöskentelyyn (mm. Lainema, 2006; Wiersema, 2002; Eisenhardt, 1990; Garrat, 2003; Dalton et al., 1998; Judge et al., 1992). Kun kaikkien vaihtoehtojen pitäisi olla esillä hallituksen arvioitavana, niin usein toimitusjohtaja tuo vain sen yhden mieleisensä ja totaa, miksi ne muut eivät käy. Mitä paremmat puhelahjat sitä helpommin menee myös huonot ideat läpi. Kun asiaa ajattelen tarkemmin, niin tulee mieleen, että miten hallituksen jäsenet uskaltavat luottaa jonkun toisen skannaamiin valintoihin? Ovathan he juridisesti henkilökohtaisessa vastuussa päätöksistä.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Hallitutustyöskentely, board work, ajattelukyky, thinking ability, kyseenalaistaminen, to question, strateginen johtaminen, strategic management,

Does the prerequisite of simplifying impede proper thinking? - Onko selkeyden edellytys ajattelukyvyn esteenä?

Wednesday 12/11/13 time 9:08 AM

Yrityksissä ei aina pidetä tieteestä eikä tieteilijöistä. Minua neuvottiin tutkimuskohdetta etsiessäni, että katso että sillä kenen kanssa neuvottelet on tieteellinen tausta, jotta hän ymmärtää mitä puhut. Tai vaikka ei ihan ymmärrä aihetta, niin ymmärtää ainakin arvostaa sitä. Eräs pääomasijoittaja kerran kirjoitti, että tiede on niin kaukana yrityksen todellisuudesta, että tieteellisestä tutkimuksesta ei ole hyötyä. Ei ehkä suoranaisesti olekaan, jos halutaan takoa  rahaa nopeasti, ottamatta kantaa siihen kauanko rahahana pysyy auki. 

Sanotaan, että tieteen ja yritystoiminnan välille tarvittaisiin tulkki: Kun yritysjohtaja puhuu, tieteilijälle jää 100 kysymyksen kyseenalaistuslista, johon johtaja ei ehkä edes osaisi vastata. Kun tietelijä puhuu, on yritysjohtaja jo nukahtanut, koska yhtä hyvin hän olisi voinut kuunnella kiinaa, ja kun hänen yksikertainen kysymyksensä oli "paljonko jää viivan alle".  Yrityksissä asiat pitää esittää tiivistetysti ja selkeyden merkitystä korostetaan. Samanaikaisesti puhutaan yritysjohtajien riittämättömästä ajattelukyvystä. Tässä saattaa olla yhteys.

Read more »

Leave a comment. Keywords: johdon ajattelukyky, selkeys, tiede, science, strateginen johtaminen, strategic management,