Agile Directing - Johda ketterästi

Management by "Perkele"

Monday 5/16/16 time 1:15 PM

In organisational management studies the trend is clearly the participative and democratic leadership principle. The authoritarian leadership based on hierarchical power positions and hegemony is old fashioned and does not gain any specific scientific interest anymore. It has been demonstrated that it leads to the path of firm’s decline, sooner or later. The funny thing is, however, that several companies still uses this traditional management or leadership style.  Management by ‘Perkele’ is evolved apparently as a Finnish principle of managing firms. ‘Perkele’ is probably the most powerful curse word ever created by mankind referring to power and force. This style is not at all a popular way in contemporary management studies as it refers to command and control which, in turn, is claimed for reducing commitment and trust among employees.  

Despite of the negative clang of the ‘Perkele’-principle even among Finnish people, I have been told several times that Management by Perkele has evoked, i.e., among the Swedes envy of the Finns’ competence to lead people by perkele - with success!  I might ask what makes it so impossible for others, say, to the Swedes to apply this kind of style by themselves? And, does this mean, that the Swedes are, finally, cheesed off in their democratic and very time consuming discussions - without an end. :-D At least the Finns sometimes consider these endless discussions quite annoying.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Perkele, management style, leadership style, decision making, Ihantala, Vroom & Yetton,

Creating and capturing value from innovation

Monday 7/27/15 time 8:54 PM

Innovation is said to be absolutely necessary for growth, profitability, and competitive advantage. Becoming more innovative has become a mantra. Yet, this advice is not enough. The challenge is not just creating value from innovation, but capturing that value as well. However, so often the second mouse gets the cheese. Doesn’t it indicate that we should imitate rather than innovate?

Read more »

Leave a comment. Keywords: Innovation, management, strategy, innovaatio, johtaminen, strategia,

Esiintymistaidolla voi naamioida osaamattomuuden - Incompetence camouflaged behind excellent presentation skills

Friday 1/23/15 time 8:31 AM

English summary

Nyt on HR henkilöstö repäissyt rekrytointiopeissaan oikein todella. Kohta me olemme stereotyyppisiä amerikkalaisia ekstrovertteja kaikki tyynni. Ainakin ne, jotka menestyvät. Eräs tuttavani soitti minulle epätoivoisena, kun hänen piti tehdä video itsestään ja toimittaa se rekrytoijille. Tiedän henkilöstä seuraavaa: erittäin tunnollinen, työnantajan näkökulmaa ajatteleva, tavoitteellinen, tulosorientoitunut, analyyttinen, rauhallinen, ehdottomasti pätevä ko. tehtävään. Mutta, mutta. Hän on hyvin innovertti. Siitä huolimatta hän on saanut hyvät palautteet työskennellessään myyntitehtävissä erityisesti asiantuntemuksestaan, uskottavuudestaan ja rehellisyydestään.

Nauroin, koska arvasin jo etukäteen että se video voisi sopia paremmin vaikka Kummelien johonkin jaksoon. Annoin ohjeet mm. että katsoo mallia amerikkalaisista vastaavista esimerkiksi YouTubesta. Hän vastasi, että ei hemmetti, ei hän ole sellainen, eikä hän edes halua olla sellainen. Tuo jälkimmäinen lausehan on se, joka asian lopulta ratkaisee. Nimittäin esiintymistaidon voi jokainen opetella. Ja kysymyshän on tarvittaessa näyttelemisestä. Tarkennuksena vielä, että kyseisessä tehtävässä oli kysymys data-analyysien tuottamisesta, jossa esiintymistaito ei tietenkään esitä mitenkään merkittävää osaa.

Read more »

Leave a comment. Keywords: videohaastattelu, recruitement, rekrytointi, esiintymistaito, presentation skills, johtaminen, management,

Hierachies and power

Saturday 12/20/14 time 12:22 PM

After a longer writing pause I finally decided to stretch time and write few words about organizational hierarchies as I promised earlier. Discussions in research are on-going and at least in critical management studies the benefit of hierarchical strategic management is questioned quite strongly. I have collected some examples about the benefits and disadvantages discussed in various studies.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Power, resistance, strategic management, hierarchies,

Current management style is from 1920s - Johtaminen on jäänyt 1920-luvulle

Tuesday 10/28/14 time 7:13 PM

English summary

Nyt kannattaa jo tosissaan alkaa toivoa viisaiden avaruusolioiden invaasiota, jotka ottavat koko maapallon haltuun. Ihan sama mitä tahoa tarkastelee, mitä lehteä lukee tai mitä ohjelmaa katsoo. Ollaan me niin jääräpäitä, vaikka kuinka osoitetaan tutkimustuloksia ja katsotaan historiaa, että päinvastoin kannattaisi toimia, niin eikä.

Read more »

Leave a comment. Keywords: johtaminen, management, irtisanomiset, layoffs, luovuus, creativity, hallitustyöskentely, board work,

Shift the focus from decision making towards implementation

Saturday 9/13/14 time 12:11 PM

Managing is making decisions. Challenging is the fact that the world is changing rapidly. Things and people are changing. Our feelings are changing. We should, as a matter of fact, be able to predict the future in order to make accurate decisions. Some people trust on the dictum that this moment is the best estimate of the future. There could not be a sillier phrase!  The future has probably nothing to do with this moment.

For some reason, I always recall an old very stupid joke about Finnish composer Jean Sibelius in these discussions, as her wife asked when he will come home (from the bar). Sibelius answered “How could I know? I am a composer not a predictor”.  This one still amuses me as much every time.

Read more »

Leave a comment. Keywords: decision making, päätöksenteko, implementation, toteutus, strategic management, Pfeffer, Spyros Markidakis,

"Milloin yrityksen hallitus olisi syytä vaihtaa?"

Tuesday 6/10/14 time 9:00 AM

Vuorineuvos Jorma Eloranta puhui viime viikolla hallituksen roolista strategisessa johtamisessa. Hän korosti, että 85 % BKT:n kasvusta syntyy innovaatioista. Menestys on kuitenkin 100 % kiinni johtamisesta - sisältäen hallitustyöskentelyn. ”Yritysosto”-käsitteen hän näkee samana kuin ”strategian toteuttaminen”. Hän totesi, että yrityskaupoissa peräti 70 % ei kuitenkana saavuta tavoitteitaan.

Read more »

2 comments . Keywords: ylinjohto, top management, Hallitustyöskentely, board work, omistajat ja hallitus, owners and board of directors, vuorineuvos Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, strategia,

Case: How would you act ethically? - Miten toimit eettisesti?

Saturday 4/12/14 time 7:44 AM

Otetaan viikonlopuksi etiikan harjoitustehtävä.

Read more »

Leave a comment. Keywords: eettinen johtaminen, ethical management, valta, power, politikointi, politics, etiikka, muutosjohtaminen, change management,

Assessing the ethical behaviour of management - Johtamisen eettisyyden arviointi

Tuesday 4/8/14 time 9:41 PM

Onko eettisesti oikein, jos johto ei leikkaa omia palkkojaan, mutta työntekijöiltä vaaditaan talkoita ja vielä senkin päälle kaikkea muuta? Mitä on etiikka, kun ihmisten todellisuuskäsitys poikkeaa toisistaan? Miten meidän pitäisi johtaa eettisesti? Kuinka meidän tulee kohdella alaisiamme ja ylipäätään muita ihmisiä? Mikä on oikein ja väärin?

Johtamisen keskustelufoorumeissa ja blogeissa puhutaan paljon oikeudenmukaisesta johtamisesta sekä siitä, mikä yhdistää hyviä johtajia. Haluttu johtamisprofiili saattaa poiketa paljonkin toisistaan, kuten kirjoitin edellisessä kirjoituksessani Menestyvän organisaation mielen johtamisprofiili. Oikeuskäsitys perustuu kuitenkin aina yksilölliseen kokemukseen. Mutta onko johtajille olemassa yhteistä nimittäjää? Voisiko se olla etiikka?

Read more »

Leave a comment. Keywords: johtamisen etiikka, ethical management, finnair, eettinen johtamisprofiili, ethical management profile, itsensä johtaminen,

Menestyvän organisaation mielen johtamisprofiili

Wednesday 4/2/14 time 5:13 PM

Kevääseen, luonnon ja ihmisten heräämiseen, sopii osuvasti keskustelu ihmisen aivotoiminnasta ja mielen hallinnasta. Erinäisiä käsitteitä liitetään tähän yhteyteen kuten tunteet, asenne, mieliala, energiataso.  Mielenhallinnan harjoittamiseen kehitetään jatkuvasti uusia kikkoja kuten esimerkiksi aivobic ja toisaalta vanhatkin nousevat pintaan kuten meditaatio, jooga ja budolajit.

Asia ei ole mitenkään uusi. On jo kauan tiedetty, että ihmisten johtaminen on tosiasiassa tunteiden johtamista. Taannoin jo Sun Zu tiesi, että ihmisen vireystila vaihtelee vuorokauden rytmin mukaan ja taistelustrategiat tuli määritellä sen mukaan oliko ilta vai aamu. Mutta kovin vähän siitä tunnutaan organisaatioissa välitettävän. Vaikka aivotutkimus on kehittynyt ja antaa tänä päivänä paljon vastauksia, pitäisi kuitenkin ensin osata määritellä oikeat kysymykset?

Read more »

Leave a comment. Keywords: mielen hallinta, mind management, 360 feedbac, palaute, johtamisprofiili, Brian Tracy, aivotutkimus, brain research, Pekka Ojanpää,

How did Jack Welch break the code of change - Miten Jack Welch mursi muutoksen koodin?

Wednesday 3/26/14 time 12:49 PM

Jack Welch toteaa blogikirjoituksessaan, että Human Resource toiminnon pitäisi olla vaikutusvaltaisin osa organisaatiossa ja heidän asiantuntemustaan pitäisi kehittää ja arvostaa yhtä paljon kuin talousyksikön. Asenne HR:ään on silti usein negatiivinen, koska sitä pidetään joko vakoilijana tai terveys- ja onnellisuusohjelmapalveluna. HR harvoin toimii niin kuin sen pitäisi. Kaikista tyrmistyttävintä Welch’in mielestä on, että johtajat eivät edes taistele asian kuntoonsaattamiseksi. Hän esittää vertauksen, että jos omistaisit menestyvän urheilujoukkueen, hengailisitko mieluummin laskentapäällikön vai pelaajien henkilöstöpäällikön kanssa?

Read more »

Leave a comment. Keywords: Jack Welch, muutosstrategia, strategy, muutosjohtaminen, change management, muutoksen toteuttaminen, executing change, HR, Milton Friedman

Take advantage of performance appraisal - Hyöty irti kehityskeskusteluista!

Saturday 3/15/14 time 12:20 PM

Monelle on varmasti tuttu tilanne, kun esimies tai kokouksen puheenjohtaja kysyy: ”Ja kaikki ovat samaa mieltä?” Kaikki nyökkäävät. Voimme kuvitella ajatuskuplat jokaisen pään päälle: ”Et voi olla tosissasi”; ”taivas varjelkoon”, ”olen kyllä täysin eri mieltä”. Tätä suurta kunnioitusta ja konformisuutta voidaan nimittää passiivisaggressiivisuudeksi tai politikoinniksi, miten kukakin haluaa. Molemmat ovat oikein. Kaikkia meitähän on joku johtaja joskus loukannut, kun on jättänyt mielipiteemme huomiotta tai ottaneet erimielisyytemme hyökkäyksenä tai peräti kostona.

Read more »

Leave a comment. Keywords: kehityskeskustelu, performance appraisal, aikaiset varoitusmerkit, early warnings, muutosjohtaminen, change management, esimiestyöskentely, kyseenalaistaminen, calling into question, Savvy Institute, Lainema,

10 deathtraps of business model change - Liiketoimintamallin muutoshankkeen 10 kuolemanloukkua

Thursday 3/6/14 time 9:00 PM

Lupasin antaa vinkkejä sähköisen liiketoimintamallin muutoshankkeen johtamiseen. Tässä tärkein: Jos muutosagentilla ei ole politikointi hanskassa, hän epäonnistuu sanovat tutkijat. Politikointiin pitäisi pystyä hankkimaan ammatillinen pätevyys johtamiskoulutuksissa. Pitäisikö siis kauppakorkeassa ja yliopistoissa olla ”Valta ja politikointi organisaatiossa” -aine? Kyllä, ehdottomasti.  Kerron seuraavaksi TOP 10 kuolemanloukkua liiketoimintamallin muutoshankkeissa. Mutta, vaikka kaikki muut asiat olisivat kunnossa, jos ei kykene tunnistamaan valta-asetelmia ja lähtökohtia (’power bases’), ei myöskään pysty vastaamaan niihin, pieleen menee, niin että läjähtää. 

Ikävähän tätä on kertoa. Toiset pitävät politikoinnin korostamista epäeettisenä, toiset puhuvat sosiaalisesta sairaudesta. Olkoon mitä on, mutta se on tosiasia, joka ei poistu ”Etikkakursseilla” eikä pillereitä syömällä. Se voi myös olla positiivinen muutosenergia.

Read more »

Leave a comment. Keywords: muutosjohtaminen, change management, digitalisaatio, digitalisation, liiketoimintamalli, business model, hallitus, sote, strateginen johtaminen, strategic management,

Winners and losers of the digital revolution - Digitaalisen vallankumouksen voittajat ja häviäjät

Sunday 2/9/14 time 10:56 AM

Digitaalisuus on iiihanaa! Parhaillaan nautin saariston leudosta ja vaihteeksi lumettomasta talvesta, koska työskentelen ”etänä”, skybellä kun voi hoitaa palaverin kuin palaverin, vai mitä? Etänä työskenteleminen on tällä kertaa mahdollista nimenomaan digitaalisuuden ansiosta, toisin kuin esimerkiksi viime viikolla. Silloin muun muassa vietimme entisen mentorini kanssa ”etäpäivää” Långvikin kylpylässä. Tai kun tulostan paperille materiaalia, jotta voin kesällä lukea ne ulkona auringossa riippumatossa. Digitaalisuudella ei "etänä" työskentelemisen kanssa ole silloin mitään tekemistä. Käsite etäpäivä on tosiaan hurjan hauska ilmiö nykyään.

Pidän itseäni voittajana. Se on tärkeää, sillä inhoan häviämistä. Mutta minäpä olenkin hyvän matkaa alle 50-vuotias. Nimittäin, Terhi Aho on kirjoittanut mielenkiintoisen blogikirjoituksen Johtamista digiasenteella. Hän toteaa, että 50 + ikäiset ovat huolissaan työllistymisestään, koska heidän ”digitalisoitumiseensa” ei luoteta. Terhi painottaa kysymyksen olevan asenteesta eikä iästä. Asiahan on tismalleen juuri näin. Mikä vanhemmasta kokeneemmasta ihmisestä huonomman tekisi - muu kuin jämähtänyt mieli? Nuoremmasta henkilöstä saattaa tehdä huonomman kehittymätön mieli. No joo, asiaan…

Read more »

2 comments . Keywords: digitaalinen murros, digitalisation, 50 +, muutosvastarinta, resistance, johtaminen, management, hallitus, board of directors, etätyö,

The board of directors should think independently - Hallitus täytyy saada ajattelemaan itse

Wednesday 12/18/13 time 9:26 AM

Jatkan edellistä blogikirjoitustani ajattelukyvystä. Silloin pohdin asiaa siitä näkökulmasta, miten lukeminen, opiskelu ja ajattelukyky liittyvät toisiinsa. Toisaalta esitin ristiriidan, että selkeyden vaatimus saattaa sittenkin olla ajattelukyvyn esteenä. Kenties on syytä havainnollistaa käsitteitä. Otetaan vaikka hallitustyöskentely.

Monien tutkijoiden mukaan hallitus ei kyseenalaista toimitusjohtajan esittämiä strategiaehdotuksia ja organisaation ydinosaamista riittävästi eikä osallistu riittävästi strategiatyöskentelyyn (mm. Lainema, 2006; Wiersema, 2002; Eisenhardt, 1990; Garrat, 2003; Dalton et al., 1998; Judge et al., 1992). Kun kaikkien vaihtoehtojen pitäisi olla esillä hallituksen arvioitavana, niin usein toimitusjohtaja tuo vain sen yhden mieleisensä ja totaa, miksi ne muut eivät käy. Mitä paremmat puhelahjat sitä helpommin menee myös huonot ideat läpi. Kun asiaa ajattelen tarkemmin, niin tulee mieleen, että miten hallituksen jäsenet uskaltavat luottaa jonkun toisen skannaamiin valintoihin? Ovathan he juridisesti henkilökohtaisessa vastuussa päätöksistä.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Hallitutustyöskentely, board work, ajattelukyky, thinking ability, kyseenalaistaminen, to question, strateginen johtaminen, strategic management,

Does the prerequisite of simplifying impede proper thinking? - Onko selkeyden edellytys ajattelukyvyn esteenä?

Wednesday 12/11/13 time 9:08 AM

Yrityksissä ei aina pidetä tieteestä eikä tieteilijöistä. Minua neuvottiin tutkimuskohdetta etsiessäni, että katso että sillä kenen kanssa neuvottelet on tieteellinen tausta, jotta hän ymmärtää mitä puhut. Tai vaikka ei ihan ymmärrä aihetta, niin ymmärtää ainakin arvostaa sitä. Eräs pääomasijoittaja kerran kirjoitti, että tiede on niin kaukana yrityksen todellisuudesta, että tieteellisestä tutkimuksesta ei ole hyötyä. Ei ehkä suoranaisesti olekaan, jos halutaan takoa  rahaa nopeasti, ottamatta kantaa siihen kauanko rahahana pysyy auki. 

Sanotaan, että tieteen ja yritystoiminnan välille tarvittaisiin tulkki: Kun yritysjohtaja puhuu, tieteilijälle jää 100 kysymyksen kyseenalaistuslista, johon johtaja ei ehkä edes osaisi vastata. Kun tietelijä puhuu, on yritysjohtaja jo nukahtanut, koska yhtä hyvin hän olisi voinut kuunnella kiinaa, ja kun hänen yksikertainen kysymyksensä oli "paljonko jää viivan alle".  Yrityksissä asiat pitää esittää tiivistetysti ja selkeyden merkitystä korostetaan. Samanaikaisesti puhutaan yritysjohtajien riittämättömästä ajattelukyvystä. Tässä saattaa olla yhteys.

Read more »

Leave a comment. Keywords: johdon ajattelukyky, selkeys, tiede, science, strateginen johtaminen, strategic management,

Curling-management is not a solution for burn out - Curling-johtaminen ei ole ratkaisu työuupumukseen

Sunday 12/1/13 time 5:32 PM

Aikaamme kuvaa maailman monimutkaistuminen, jatkuva muutos, ennakoinnin vaikeus, suunnittelemisen mahdottomuus. Työn kohde on alati muuttuva. Joustavuuden vaatimus on korostunut. Muun muassa näiden asioiden väitetään olevan työuupumuksen taustalla. Jos ihmiset osallistetaan oman työnsä suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä lisätään vuorovaikutusta uskotaan työhyvinvoinnin kohentuvan. Osallistava johtaminen näyttäisi olevan ratkaisu henkilöstöongelmiin. Demokraattinen yhteisö perustuu voluntarismiin; ketään ei käsketä eikä johdeta, vaan pyydetään. Työntekijät voivat kokea työnsä mielekkääksi, motivoituvat, ovat innovatiivisia ja oppivat tehokkaammin.

Samanaikaisesti narsistinen kulttuuri on yhteiskunnassamme voimakkaasti vaikuttava ilmiö (mm. Christoffer Lasch 1979/1991, Steward Clegg 2006). Autoritäärisyys on kirosana. Ihmiset eivät enää anna johtaa itseään. On syytä kyyseenalaistaa, oikaistaanko narsististen arvojen ja asenteiden aiheuttamia ongelmia ja ns. curling-kasvatusta kuitenkaan curling-johtamisella. Nimitän siis osallistavaa johtamista curling-johtamiseksi. Kuinka joustaminen ja ketteryys onnistuu, kun ulkopuolelta tuleva yllättävä muutos edellyttääkin nopeita ratkaisuja tai laivan kurssi pitääkin välittömästi kääntää toisaalle? Silloin kun ei olisi aikaa ihmetellä ja haastatella? Itse asiassa nimenomaan johtamista tarvittaisiin nyt lisää. Tutkimusten mukaan suuri osa yrityksistä on ylimanageroituja (over managed) mutta alijohdettuja (under directed) (mm. Bob Garrat 2003).

Read more »

Leave a comment. Keywords: Curling-kasvatus, Curling, autoritäärinen johtaminen, authoritarian management, kriisi, crisis, burnout, työuupumus,

Management doctrines for small entrepreneurs are totally different - Pienyrittäjien johtamisopit ovat erilaiset

Monday 11/25/13 time 3:42 PM

Yli 90 % Suomen yrityksistä on alle 10 työntekijän yrityksiä. Monet pienyritykset ovat niin sanottuja elämäntapayrityksiä, eli niillä ei ole aikomustakaan suureen kasvuun. Noin puolet uusista yrityksistä lopettaa toimintansa muutamassa vuodessa. Pienyrittäjän taloudellinen turva on Suomessa huono ja jatkuva kulukuuri on elinehto.

Käyn hammastarkastuksessa viiden vuoden välein, koska minulla on hammaslääkärikammo, mutta ei koskaan reikiä. Olin hyvissä ajoin jo odotushuoneessa, jotta varmasti ennätän pelätä riittävän kauan etukäteen. Luin itseäni rauhoittaakseni lehteä. Siinä oli lööppi, jonka mukaan yrittäjiä pidetään turhaan yli-ihmisinä, ja siksi kukaan ei halua yrittäjäksi. Ärsyynnyin. Sen sijaan, että olisin keskittynyt hammaslääkärille kiukutteluun, mitä normaalisti teen, aloin muistelemaan lukuisten yrittäjien kertomuksia. Sen lisäksi, että minulla on paljon tuttavia, jotka ovat yrittäjiä, myös johtamisvalmennuksiin osallistuu silloin tällöin pienyrittäjiä. Tietyt asiat ovat häirinneet minua jo oikeastaan muutaman vuoden. (Häirinnällä tarkoitan, etten en ole priorisoinut asiaan paneutumista, jotta ratkaisisin sen mielessäni kestävästi.) Valmennusohjelmien sisältö, joka on useimmiten määritetty opetushallituksen mukaan, ei nimittäin useimmiten vastaa todellista tarvetta. Mitä pienyrittäjä hyötyy johtamisopeista, jotka on aluperin kehitetty amerikkalaisille suuryrityksille?

Read more »

Leave a comment. Keywords: yrittäjyys, entrepreneurship, strateginen johtaminen, strategic management, management doctrines, luovuus, creativity,

Decision making pitfalls and challenge of agility - Päätöksenteon harhat ja ketteryyden haaste

Saturday 11/16/13 time 10:02 AM

Pohdimme tällä viikolla valmennettavieni kanssa toiminta-ympäristön muuttujia sekä strategisen jothamisen prosessia. Siihen sisältyi mielenkiintoinen keskustelu päätöksenteosta. Jatkoin pohdintaa, kun trimmasin villakoiraani ja havainnoin samalla huvikseni toimintaani päätöksenteon näkökulmasta. Koska hauvelini ei ole näyttelykappale, ja pitkässä turkissa riitti materiaalia vaikka mihin, minulla oli lukuisia mahdollisuuksia valita mihin malliin ja muotoon hänet leikkaan. Tässä tapauksessa kaikki vaihtoehdot olivatkin samanarvoisia, joten koin Lev Vygotskyn kuvaaman valintaongelman. Tiedättehän, kun aasi on kahden jauhosäkin välissä, eikä pysty päättämään kummasta syö, koska vaihtoehdot ovat samanarvoisia ja päinvastaisia. Aasi kuoli nälkään. Vaikka en ole aasi, mielestäni tämä on kaikista ahdistavin ja demotivoivin päätöksentekotilanne.

Toki, useimmiten päätökset johtavat eriarvoisiin lopputuloksiin, joita pyrimme ennakoimaan.  Siksi ihmiset käyttävät hurjasti aikaa päätöksen tekemiseen. Maailma on täynnä erilaisia malleja ja työkaluja, mikä sopii mihinkin tilanteeseen (mm. Vroom & Yetton –malli, Kepner Tregoe -matriisi, Ooda loops, RPD prosessi, AHP). Krogerus & Tschäppeler (2012) ovat kirjoittaneet kirjan “Pieni suuri päätösten kirja: 50 toimivinta ratkaisumallia”. Työkaluja on kertakaikkisesti niin lukematon määrä, että jos ne kaikki opeteltaisiin ulkoa ja jokainen johtaja osaisi niitä myös soveltaa, se kestäisi kohtuuttoman kauan. Unohtamatta unohtamisen prosessia, joka meillä on kovin tehokas.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Päätöksenteko, decision making, strategic management, strateginen johtaminen, toteutuskyky, executive ability, tulevaisuusjohtaminen,

We just have to learn to cope with rush - Kiirettä täytyy opetella sietämään

Saturday 11/9/13 time 2:33 PM

Istuskelen kauniina marraskuisena päivänä saaristossa ja katselen kiireettömästi merta. Mietin mikähän voisi olla sopiva aihe ensimmäiseksi blogikirjoitukseksi uusilla nettisivuilla. Kiire tietenkin, vielä näin joulun alla. Aiheesta ei ole kenellekään haittaa, mutta ei siitä kukaan hyödykään. Kiireestä on kirjoitettu paljon. Niin paljon, etten jaksanut edes skannata läpi kirjoituksia, mitä keinoja kiireen hallintaan kuka milloinkin on keksinyt. Yksi asia on kuitenkin varmaa; mitään hyötyä kirjoituksista ei ole ollut, koska mikään ei ole muuttunut. Ihmiskunnalla on vähintään yhtä kiire kuin ennenkin. Tämäkin blogikirjoitus on siis turha. Toinenkin asia on varmaa; kiire on aina huonosti organisoitua tekemistä ja väärää priorisointia. Kun yritämme tehdä enemmän asioita kuin on mahdollista.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Kiire, rush, ajanhallinta, time management, organisointikyky, organising skills,

Older entries »