Agile Directing - Johda ketterästi

Creating and capturing value from innovation

Monday 7/27/15 time 8:54 PM

Innovation is said to be absolutely necessary for growth, profitability, and competitive advantage. Becoming more innovative has become a mantra. Yet, this advice is not enough. The challenge is not just creating value from innovation, but capturing that value as well. However, so often the second mouse gets the cheese. Doesn’t it indicate that we should imitate rather than innovate?

Read more »

Leave a comment. Keywords: Innovation, management, strategy, innovaatio, johtaminen, strategia,

Strategia ja hierarkkisen ajattelun ristiriita - Strategy and the contradiction on hieararchical thinking

Tuesday 6/30/15 time 10:36 AM

McKinsey’n hallitusjäsentutkimuksen (2011) mukaan 22 % hallituksen jäsenistä ymmärsi yrityksen nykyisen strategian huonosti. Tuloshan on äkkijyrkästi tulkittuna suorastaan koominen, sillä hallituksen jäsenethän vastaavat päätöksistä lähes oman henkensä uhalla – siis vaikka eivät välttämättä ymmärrä, mistä on kysymys..?

Read more »

Leave a comment. Keywords: hallitus, hallitustyöskentely, strategia, hierarkia, strategy, hierachy, board work,

Täydellinen on hyvän vihollinen - Perfect is the enemy of good

Friday 3/27/15 time 7:50 AM

Pidätkö enemmän täydellisyydestä vai epätäydellisyydestä? Täydellinen strategia, täydellinen loma, täydellinen työ, täydellinen koti jne. Useimmat ihmiset pitävät epätäydellisyydestä muun muassa siksi, koska siihen on helpompi samaistua. Yritystoiminnan kannalta merkityksellistä on se, että ihmiset eivät tosiasiassa ole valmiita maksamaan täydellisyydestä. Joten miksi tavoitella sitä? Ja toisaalta miksi hyvä ei joillekin kertakaikkisesti vain riitä?

"Jos et koskaan tee kirjoitusvirhettä, kirjoitat liian hitaasti"

Read more »

Leave a comment. Keywords: strategia, täydellisyys, epäonnistuminen, tunneäly, emotional intelligence, strategy, failure,

The balance of power - Vallan tasapaino

Friday 10/3/14 time 4:57 AM

English summary

Ellei valtaa käytetä, organisaation päätöksentekokyky heikkenee. Lisäksi hyvästäkään johdosta ei ole iloa, ellei sen tukena ole omistajien valitsemaa ja heidän luottamustaan nauttivaa hallitusta. Vinkki viikonloppulukemiseksi:

Read more »

Leave a comment. Keywords: hallitus, board of directors, omistajat, owners, Bill George, valta, power, strategia,

Strategic importance of reputation - Maineen strateginen merkitys

Monday 9/8/14 time 6:18 PM

English summary

Paul Walsh, Premium-juomayhtiö Diageo'n entinen pääjohtaja, on kirjoittanut maineesta. Hän omistaa muun muassa sellaiset brandit kuin Guinness ja Johnny Walker. Hän ymmärtää maineen tärkeyden ja yrityksen arvojen mukaan elämisen. Ei kuitenkaan siten, että niitä käytetään vain julkisina lausahduksina, jotka osoittautuvat lopulta tyhjiksi sanoiksi.

Eri kyselyiden mukaan julkisen maineen riski on tänä päivänä keskeinen asia hallitusten agendalla. Aiheesta on kirjoitettu paljon kirjoja ja neuvonantajia käytetään näiden riskien hallintaan. Walshin mukaan ongelma on siinä, että nämä maineenhallintaneuvot toimivat lääkkeenä sairauteen, kun pitäisi keskittyä sairauden ehkäisemiseen.

Read more »

Leave a comment. Keywords: maine, reputation, arvot, values, strategia, strategy, hallitustyöskentely, Finnair, Paul Walsh, David L. Deephouse

Learn to negotiate as Harvey Specter - Opi neuvottelemaan kuin Harvey Specter

Tuesday 8/19/14 time 10:57 AM

Kirjoituksessani Neuvottelun lopputulos: Kompromissi kirjoitin neuvottelustrategioista perustuen neuvotteluguru Matthias Schrannerin oppeihin.  Ohessa yksi hänen erittäin mielenkiintoinen haastattelunsa neuvottelemisesta Just for show. Paljon asiaa. Ehkä huvittavin kohta on se, että nämä yöneuvottelut ovat vain suurta näytöstä, jotta voidaan osoittaa alamaisille, että ”olemme todella panostaneet ja tehneet paljon työtä”. Ei ole siis mitään muuta syytä neuvotella klo 4 aamuyöllä.

Minusta tuo on kyllä oikein hyvä syy, kun kerta tehoaa. Kyllä nyt tärkeän asian eteen voi pari yötä valvoa tyhjälläkin agendalla, jos sillä sitten saavuttaa tavoitteensa…?

Read more »

Leave a comment. Keywords: neuvottelutaktiikka, matthias schranner, harvey specter, pukumiehet, vallankäyttö, neuvottelustrategia,

Negotiation outcome: A compromise - Neuvottelun lopputulos: Kompromissi

Wednesday 7/30/14 time 7:48 PM

Neuvottelun lainalaisuudet ovat pääpiirteissään samoja – neuvotteleepa sitten elämänkumppanin tai vaikean asiakkaan kanssa. Joten taito on hyödyllinen. Sanotaan, että neuvottelijan tarkoituksena ei ole voitto vaan tyydyttävä sopimus.

Ja katin kontit! Uskon Matthias Schranneria, jonka mukaan neuvottelussa on aina voittaja ja häviäjä kuten urheilussa, busineksessä ja poliitiikassa.  Ja ’win-win’ sopimus ei ole mahdollinen.

Read more »

Leave a comment. Keywords: neuvottelutaidot, neuvottelustrategia, kompromissi, kumppanuus, matthias schranner, voittaminen, Finnair,

"Milloin yrityksen hallitus olisi syytä vaihtaa?"

Tuesday 6/10/14 time 9:00 AM

Vuorineuvos Jorma Eloranta puhui viime viikolla hallituksen roolista strategisessa johtamisessa. Hän korosti, että 85 % BKT:n kasvusta syntyy innovaatioista. Menestys on kuitenkin 100 % kiinni johtamisesta - sisältäen hallitustyöskentelyn. ”Yritysosto”-käsitteen hän näkee samana kuin ”strategian toteuttaminen”. Hän totesi, että yrityskaupoissa peräti 70 % ei kuitenkana saavuta tavoitteitaan.

Read more »

2 comments . Keywords: ylinjohto, top management, Hallitustyöskentely, board work, omistajat ja hallitus, owners and board of directors, vuorineuvos Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, strategia,

Strategy act award 2014 winners - Vuoden 2014 strategiateko voittajat

Friday 6/6/14 time 11:42 AM

Suomen Strategisen Johtamisen Seuran (SSJS) juhlaseminaarissa 4.6. palkittiin vuoden strategiateko kolmesta finalististista, jotka olivat Helkama Velox, Slush ja HSL.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Strategia, strategy, SSJS, liiketoimintamalli, business model, Helkama, Slush, HSL, Finnair, taylorism,

Strategy, Real Estates, National defence - Strategiaa, kiinteistöjä, maanpuolustusta

Friday 5/16/14 time 9:20 AM

Jaa, että miten nämä liittyvät yhteen? Kun blogipostaukset aina katoavat tuonne arkiston digipölyihin, niin muistuttaisin tuosta SSJS (Suomen Strategisen Johtamisen Seuran) jäsenyydestä. Sitä voit hakea tästä. Lue kirjoitukseni Liity Strategisen Johtamisen Seuraan, jossa kuvasin seuran toimintaa. Nyt jos haet jäsenyyttä, ennätät vielä 4.6. pidettävään vuotuiseen strategiaseminaariin. Kyseessä on juhlaseminaari, sillä SSJS täytti alkuvuodesta 25 vuotta.  Seminaarin aihe on  ’Rehellistä puhetta strategiasta”.

Olen kevään aikana osallistunut edellisen postauksen jälkeen kahteen erittäin mielenkiintoiseen jäsentilaisuuteen.

Read more »

Leave a comment. Keywords: SSJS, strategia, strategy, Ideastructura, Remax, Maanpuolustuskorkeakoulu, Huhtinen,

Liity Strategisen johtamisen seuraan

Tuesday 4/1/14 time 12:01 PM

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) hakee lisää jäseniä vahvistamaan ammattilaisten verkostoaan.  Seuran tarkoituksena on edesauttaa korkeatasoisten strategisten ratkaisujen löytymistä liiketoiminnan, yliopistojen sekä yhteiskunnan hyödyksi. Jäsenehdot ovat seuraavat:

Read more »

Leave a comment. Keywords: hallitustyöksentely, strategiajohtaminen, SSJS, Patrick Furu, Nina Granqvist

From "Either-or" tyranny to "both-and" paradox - Jompikumpi" tyranniasta "sekäettä" paradoksiin

Friday 3/28/14 time 10:50 AM

Edellisessä kirjoituksessani Miten Jack Welch mursi muutoksen koodin? esitin kaksi usein toisensa poissulkevaksi koettua muutosstrategiaa E (taloudellinen arvo) ja O (organisaation kehittäminen). Tuttu tilanne on taatusti monelle, kun strategioita ei osata yhdistää, kun hyödyt minimoituvat ja haitat maksimoituvat. Jos taas näiden strategioiden vaiheistusta soveltaa, edellyttää se kahta johtamistyylien ja filosofioiden perustella huolella valittua pääjohtajaa, koska suurimman osan on vaikea vaihtaa ajatteluaan ja tyyliään. Yhtäältä he eivät kykene ylittämään työntekijöiden käsitystä siitä, että he ovat julmia ja heihin ei voi luottaa. Toisaalta riskinä on, että E strategian kokeneet työntekijät eivät voi enää tunnetasolla sitoutua.

Johtajat, jotka pystyvät ylittämään ”jompikumpi” -tyrannian ja tajuavat ”sekäettä” -paradoksin, pystyvät todennäköisimmin murtamaan muutoksen koodin, joka toimii sekä taloudellisessa taantumassa että kasvussa.

Read more »

Leave a comment. Keywords: muutosstrategia, strategy, Jack Welch, Archie Norman, strategia, hallitustyöskentely, board work,

How did Jack Welch break the code of change - Miten Jack Welch mursi muutoksen koodin?

Wednesday 3/26/14 time 12:49 PM

Jack Welch toteaa blogikirjoituksessaan, että Human Resource toiminnon pitäisi olla vaikutusvaltaisin osa organisaatiossa ja heidän asiantuntemustaan pitäisi kehittää ja arvostaa yhtä paljon kuin talousyksikön. Asenne HR:ään on silti usein negatiivinen, koska sitä pidetään joko vakoilijana tai terveys- ja onnellisuusohjelmapalveluna. HR harvoin toimii niin kuin sen pitäisi. Kaikista tyrmistyttävintä Welch’in mielestä on, että johtajat eivät edes taistele asian kuntoonsaattamiseksi. Hän esittää vertauksen, että jos omistaisit menestyvän urheilujoukkueen, hengailisitko mieluummin laskentapäällikön vai pelaajien henkilöstöpäällikön kanssa?

Read more »

Leave a comment. Keywords: Jack Welch, muutosstrategia, strategy, muutosjohtaminen, change management, muutoksen toteuttaminen, executing change, HR, Milton Friedman

Digital business model and responsibility of the board - Sähköinen liiketoimintamalli ja hallituksen vastuu

Saturday 3/1/14 time 12:16 PM

Liiketoimintamalli sekoitetaan tavan takaa strategian kanssa. Lisäksi suunnittelussa mallit tyypillisesti selviävät tarinatestistä mennen tullen, mutta numerotestejä ei joko tehdä, tai ne tehdään huonosti. Idealisti digivisionääri ei välttämättä ole oikea henkilö tekemään numerotestejä, tai ainakin hänen oletuksensa saattavat olla riittämättömät. Kaikkea emme pysty ilmaisemaan numeroin. Tämä johtaa siihen, että toisinaan kannattamattomat investoinnit toteutetaan ja kannattavat kumotaan. Merkittävimmät syyt liittyvät inhimillisiin ominaisuuksiin kuten valta ja status.  Hallituksen rooli on siksi erityisen tärkeä.

Read more »

Leave a comment. Keywords: hallitus, digitalisaatio, liiketoimintamalli, strategia, sote,