Agile Directing - Johda ketterästi

Creating and capturing value from innovation

Monday 7/27/15 time 8:54 PM

Innovation is said to be absolutely necessary for growth, profitability, and competitive advantage. Becoming more innovative has become a mantra. Yet, this advice is not enough. The challenge is not just creating value from innovation, but capturing that value as well. However, so often the second mouse gets the cheese. Doesn’t it indicate that we should imitate rather than innovate?

Read more »

Leave a comment. Keywords: Innovation, management, strategy, innovaatio, johtaminen, strategia,

Strategia ja hierarkkisen ajattelun ristiriita - Strategy and the contradiction on hieararchical thinking

Tuesday 6/30/15 time 10:36 AM

McKinsey’n hallitusjäsentutkimuksen (2011) mukaan 22 % hallituksen jäsenistä ymmärsi yrityksen nykyisen strategian huonosti. Tuloshan on äkkijyrkästi tulkittuna suorastaan koominen, sillä hallituksen jäsenethän vastaavat päätöksistä lähes oman henkensä uhalla – siis vaikka eivät välttämättä ymmärrä, mistä on kysymys..?

Read more »

Leave a comment. Keywords: hallitus, hallitustyöskentely, strategia, hierarkia, strategy, hierachy, board work,

Täydellinen on hyvän vihollinen - Perfect is the enemy of good

Friday 3/27/15 time 7:50 AM

Pidätkö enemmän täydellisyydestä vai epätäydellisyydestä? Täydellinen strategia, täydellinen loma, täydellinen työ, täydellinen koti jne. Useimmat ihmiset pitävät epätäydellisyydestä muun muassa siksi, koska siihen on helpompi samaistua. Yritystoiminnan kannalta merkityksellistä on se, että ihmiset eivät tosiasiassa ole valmiita maksamaan täydellisyydestä. Joten miksi tavoitella sitä? Ja toisaalta miksi hyvä ei joillekin kertakaikkisesti vain riitä?

"Jos et koskaan tee kirjoitusvirhettä, kirjoitat liian hitaasti"

Read more »

Leave a comment. Keywords: strategia, täydellisyys, epäonnistuminen, tunneäly, emotional intelligence, strategy, failure,

Are you about to outsource one of your core activities?

Saturday 10/11/14 time 10:00 AM

One trend which bothers me every now and then is the outsourcing of almost everything. I understand very well that by outsourcing the company is striving to achieve economic, operative, technological and/or political benefits as the cost reduction being the most important of these objectives.

How about the activities which are strategically critical? What if the co-operation is not working with your partner? Ultimately, it is a question of power.

Read more »

Leave a comment. Keywords: strategy, outsourcing, ulkoistaminen, network society, verkostoyhteiskunta, Castells, Artek

Strategic importance of reputation - Maineen strateginen merkitys

Monday 9/8/14 time 6:18 PM

English summary

Paul Walsh, Premium-juomayhtiö Diageo'n entinen pääjohtaja, on kirjoittanut maineesta. Hän omistaa muun muassa sellaiset brandit kuin Guinness ja Johnny Walker. Hän ymmärtää maineen tärkeyden ja yrityksen arvojen mukaan elämisen. Ei kuitenkaan siten, että niitä käytetään vain julkisina lausahduksina, jotka osoittautuvat lopulta tyhjiksi sanoiksi.

Eri kyselyiden mukaan julkisen maineen riski on tänä päivänä keskeinen asia hallitusten agendalla. Aiheesta on kirjoitettu paljon kirjoja ja neuvonantajia käytetään näiden riskien hallintaan. Walshin mukaan ongelma on siinä, että nämä maineenhallintaneuvot toimivat lääkkeenä sairauteen, kun pitäisi keskittyä sairauden ehkäisemiseen.

Read more »

Leave a comment. Keywords: maine, reputation, arvot, values, strategia, strategy, hallitustyöskentely, Finnair, Paul Walsh, David L. Deephouse

Strategy act award 2014 winners - Vuoden 2014 strategiateko voittajat

Friday 6/6/14 time 11:42 AM

Suomen Strategisen Johtamisen Seuran (SSJS) juhlaseminaarissa 4.6. palkittiin vuoden strategiateko kolmesta finalististista, jotka olivat Helkama Velox, Slush ja HSL.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Strategia, strategy, SSJS, liiketoimintamalli, business model, Helkama, Slush, HSL, Finnair, taylorism,

Strategy, Real Estates, National defence - Strategiaa, kiinteistöjä, maanpuolustusta

Friday 5/16/14 time 9:20 AM

Jaa, että miten nämä liittyvät yhteen? Kun blogipostaukset aina katoavat tuonne arkiston digipölyihin, niin muistuttaisin tuosta SSJS (Suomen Strategisen Johtamisen Seuran) jäsenyydestä. Sitä voit hakea tästä. Lue kirjoitukseni Liity Strategisen Johtamisen Seuraan, jossa kuvasin seuran toimintaa. Nyt jos haet jäsenyyttä, ennätät vielä 4.6. pidettävään vuotuiseen strategiaseminaariin. Kyseessä on juhlaseminaari, sillä SSJS täytti alkuvuodesta 25 vuotta.  Seminaarin aihe on  ’Rehellistä puhetta strategiasta”.

Olen kevään aikana osallistunut edellisen postauksen jälkeen kahteen erittäin mielenkiintoiseen jäsentilaisuuteen.

Read more »

Leave a comment. Keywords: SSJS, strategia, strategy, Ideastructura, Remax, Maanpuolustuskorkeakoulu, Huhtinen,

From "Either-or" tyranny to "both-and" paradox - Jompikumpi" tyranniasta "sekäettä" paradoksiin

Friday 3/28/14 time 10:50 AM

Edellisessä kirjoituksessani Miten Jack Welch mursi muutoksen koodin? esitin kaksi usein toisensa poissulkevaksi koettua muutosstrategiaa E (taloudellinen arvo) ja O (organisaation kehittäminen). Tuttu tilanne on taatusti monelle, kun strategioita ei osata yhdistää, kun hyödyt minimoituvat ja haitat maksimoituvat. Jos taas näiden strategioiden vaiheistusta soveltaa, edellyttää se kahta johtamistyylien ja filosofioiden perustella huolella valittua pääjohtajaa, koska suurimman osan on vaikea vaihtaa ajatteluaan ja tyyliään. Yhtäältä he eivät kykene ylittämään työntekijöiden käsitystä siitä, että he ovat julmia ja heihin ei voi luottaa. Toisaalta riskinä on, että E strategian kokeneet työntekijät eivät voi enää tunnetasolla sitoutua.

Johtajat, jotka pystyvät ylittämään ”jompikumpi” -tyrannian ja tajuavat ”sekäettä” -paradoksin, pystyvät todennäköisimmin murtamaan muutoksen koodin, joka toimii sekä taloudellisessa taantumassa että kasvussa.

Read more »

Leave a comment. Keywords: muutosstrategia, strategy, Jack Welch, Archie Norman, strategia, hallitustyöskentely, board work,

How did Jack Welch break the code of change - Miten Jack Welch mursi muutoksen koodin?

Wednesday 3/26/14 time 12:49 PM

Jack Welch toteaa blogikirjoituksessaan, että Human Resource toiminnon pitäisi olla vaikutusvaltaisin osa organisaatiossa ja heidän asiantuntemustaan pitäisi kehittää ja arvostaa yhtä paljon kuin talousyksikön. Asenne HR:ään on silti usein negatiivinen, koska sitä pidetään joko vakoilijana tai terveys- ja onnellisuusohjelmapalveluna. HR harvoin toimii niin kuin sen pitäisi. Kaikista tyrmistyttävintä Welch’in mielestä on, että johtajat eivät edes taistele asian kuntoonsaattamiseksi. Hän esittää vertauksen, että jos omistaisit menestyvän urheilujoukkueen, hengailisitko mieluummin laskentapäällikön vai pelaajien henkilöstöpäällikön kanssa?

Read more »

Leave a comment. Keywords: Jack Welch, muutosstrategia, strategy, muutosjohtaminen, change management, muutoksen toteuttaminen, executing change, HR, Milton Friedman