Agile Directing - Johda ketterästi

Shift the focus from decision making towards implementation

Saturday 9/13/14 time 12:11 PM

Managing is making decisions. Challenging is the fact that the world is changing rapidly. Things and people are changing. Our feelings are changing. We should, as a matter of fact, be able to predict the future in order to make accurate decisions. Some people trust on the dictum that this moment is the best estimate of the future. There could not be a sillier phrase!  The future has probably nothing to do with this moment.

For some reason, I always recall an old very stupid joke about Finnish composer Jean Sibelius in these discussions, as her wife asked when he will come home (from the bar). Sibelius answered “How could I know? I am a composer not a predictor”.  This one still amuses me as much every time.

Read more »

Leave a comment. Keywords: decision making, päätöksenteko, implementation, toteutus, strategic management, Pfeffer, Spyros Markidakis,

Decision making pitfalls and challenge of agility - Päätöksenteon harhat ja ketteryyden haaste

Saturday 11/16/13 time 10:02 AM

Pohdimme tällä viikolla valmennettavieni kanssa toiminta-ympäristön muuttujia sekä strategisen jothamisen prosessia. Siihen sisältyi mielenkiintoinen keskustelu päätöksenteosta. Jatkoin pohdintaa, kun trimmasin villakoiraani ja havainnoin samalla huvikseni toimintaani päätöksenteon näkökulmasta. Koska hauvelini ei ole näyttelykappale, ja pitkässä turkissa riitti materiaalia vaikka mihin, minulla oli lukuisia mahdollisuuksia valita mihin malliin ja muotoon hänet leikkaan. Tässä tapauksessa kaikki vaihtoehdot olivatkin samanarvoisia, joten koin Lev Vygotskyn kuvaaman valintaongelman. Tiedättehän, kun aasi on kahden jauhosäkin välissä, eikä pysty päättämään kummasta syö, koska vaihtoehdot ovat samanarvoisia ja päinvastaisia. Aasi kuoli nälkään. Vaikka en ole aasi, mielestäni tämä on kaikista ahdistavin ja demotivoivin päätöksentekotilanne.

Toki, useimmiten päätökset johtavat eriarvoisiin lopputuloksiin, joita pyrimme ennakoimaan.  Siksi ihmiset käyttävät hurjasti aikaa päätöksen tekemiseen. Maailma on täynnä erilaisia malleja ja työkaluja, mikä sopii mihinkin tilanteeseen (mm. Vroom & Yetton –malli, Kepner Tregoe -matriisi, Ooda loops, RPD prosessi, AHP). Krogerus & Tschäppeler (2012) ovat kirjoittaneet kirjan “Pieni suuri päätösten kirja: 50 toimivinta ratkaisumallia”. Työkaluja on kertakaikkisesti niin lukematon määrä, että jos ne kaikki opeteltaisiin ulkoa ja jokainen johtaja osaisi niitä myös soveltaa, se kestäisi kohtuuttoman kauan. Unohtamatta unohtamisen prosessia, joka meillä on kovin tehokas.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Päätöksenteko, decision making, strategic management, strateginen johtaminen, toteutuskyky, executive ability, tulevaisuusjohtaminen,