Agile Directing - Johda ketterästi

Negotiate a top job offer part II - Neuvottele itsellesi huipputyötarjous osa II

Monday 9/1/14 time 8:02 AM

English summary

Jatkan keskenjäänyttä vinkkilistaa parhaan työtarjouksen saamiseksi. Ensimmäiset 7 vinkkiä esitin kirjoituksessani 25.8.2014, johon pääset tästä. Ja loput 8 menee näin:

Read more »

Leave a comment. Keywords: neuvottelutaidot, negotiation skills, työpaikkaneuvottelu, job offer, Deepak Malhotra

Organisational citizenship and supervisory successfully combined

Wednesday 8/27/14 time 8:16 PM

As I educate in various management training programs, inadequate organisational citizenship skills usually come up in discussions at some point. Also, according to research made in Finland appr. 40 % of supervisors’ time is wasted for managing various kinds of conflicts. According to some research the actual problem is that people do not allow themeselves to be led anymore.

In my opinion, however, it is exorbitant tough requirement for a supervisor to teach the basics to subordinates. That is not what we call normal supervisory work. Workplace is not the army, where they focus on training subordinates how to be led.

Or, should it be, after all? Let’s take a look what Finnish Defence Forces propose.

Read more »

Leave a comment. Keywords: alaistaidot, organisational citizenship skills, maanpuolustus, supervisory skills, defence forces,

Negotiate a top job offer part I - Neuvottele itsellesi huipputyötarjous osa I

Monday 8/25/14 time 12:49 PM

English summary

Kuvittele seuraavia aika tyypillisiä tilanteita:

  • Olet päässyt kolmannelle kierrokselle työhaastattelussa yritykseen, josta pidät. Firma, jota ihannoit vielä enemmän tarjoaakin paikkaa. Mutta ensimmäisen yrityksen johtaja lähteekin jahtiin mukaan ja kysyy, jos he tekevät kilpailukykyisen tarjouksen, hyväksytkö sen?

  • Sait tarjouksen työpaikasta, josta uskot pitäväsi, mutta palkka on alhaisempi kuin mitä katsot ansaitsevasi. Kysyt mahdolliselta esimieheltäsi löytyykö joustoa. “Me emme normaalisti rekrytoi sinun taustasi omaavia ihmisiä, ja meillä on erilainen kulttuuri täällä” hän vastaa. ”Tässä työssä ei ole kysymys vain rahasta. Tarkoitatko, että et ota paikka ellemme nosta tarjousta?”

  • Olet työskennellyt yrityksessä tyytyväisenä jo kolmen vuoden ajan, mutta headhunterit ovat soitelleet ja väittäneet, että tienaisit paremmin muualla. Et haluaisi vaihtaa työpaikkaa, vaan uskot, että palkkaasi korotetaan, jos nyt pyydät korotusta. Valitettavasti budjetit ovatkin tiukilla ja esimiehesi ei katso hyvällä vedättämistä ulkopuolisilla tarjouksilla. Mitä teet?

Read more »

Leave a comment. Keywords: neuvottelutaidot, negotiation skills, palkkaneuvottelu, job offer, Deepak Malhotra

Learn to negotiate as Harvey Specter - Opi neuvottelemaan kuin Harvey Specter

Tuesday 8/19/14 time 10:57 AM

Kirjoituksessani Neuvottelun lopputulos: Kompromissi kirjoitin neuvottelustrategioista perustuen neuvotteluguru Matthias Schrannerin oppeihin.  Ohessa yksi hänen erittäin mielenkiintoinen haastattelunsa neuvottelemisesta Just for show. Paljon asiaa. Ehkä huvittavin kohta on se, että nämä yöneuvottelut ovat vain suurta näytöstä, jotta voidaan osoittaa alamaisille, että ”olemme todella panostaneet ja tehneet paljon työtä”. Ei ole siis mitään muuta syytä neuvotella klo 4 aamuyöllä.

Minusta tuo on kyllä oikein hyvä syy, kun kerta tehoaa. Kyllä nyt tärkeän asian eteen voi pari yötä valvoa tyhjälläkin agendalla, jos sillä sitten saavuttaa tavoitteensa…?

Read more »

Leave a comment. Keywords: neuvottelutaktiikka, matthias schranner, harvey specter, pukumiehet, vallankäyttö, neuvottelustrategia,

Yesterday's hit product is outdated today - Eilinen hittituote on tänään poistotuote

Friday 8/15/14 time 11:17 AM

Muutoksen nopeus on tänä päivänä niin kiihkeää, että pitäisi jatkuvasti olla innovoimassa uusia tuotteita ja palveluita, jotka kuitenkin saattavat olla vanhoja ennen kuin edes ehtivät tuotekehitystorvesta markkinoille. Tuotteen elinkaaren pituus on merkittävästi lyhyempi kuin aiemmin. On siis varauduttava siihen, että tuote ei menestykään. Herää kysymys, mitenkä yrityksen arvo määritetään, kun tulevaisuuden kassavirtojen ennustaminen on päivä päivältä mahdottomampaa?

Read more »

Leave a comment. Keywords: due diligence, pääomasijoittajat, päätöksenteko, hittituote, intuitio, arvonmääritys, Satu Teerikangas,

Virtuality in good and bad - Hyvä paha virtuaalisuus

Monday 8/11/14 time 9:06 PM

”Virtuaalinen” on vanha sivistyssana, joka tarkoittaa kuviteltua, mutta jota ei todellisuudessa ole olemassakaan. Se siis tarkoittaa periaatteessa mahdollista, mutta tavallisesti epätodellista ja näennäistä. Sanaa käytetään kuitenkin nykyään kattamaan suuri osa netissä tapahtuvasta toiminnasta. On virtuaalista opiskelua, työntekoa, projektia. Nämä ovat tosin aika todellisia eikä kuviteltuja.

Read more »

Leave a comment. Keywords: virtuaalinen, verkko-oppiminen, hajautettu organisaatio, virtuaalitodellisuus,

Resource constraints or perhaps the opposite - Resurssit tiukilla tai päinvastoin

Monday 8/4/14 time 2:15 PM

Aiemmat tutkimukset koskien resurssien määrän vaikutusta päätöksentekoon, luovuuteen ja yrityksen suorituskykyyn ovat osoittaneet hyvin ristiriitaisia tuloksia. On siten jäänyt epäselväksi, milloin runsaat tai rajalliset resurssit johtavat menestykseen ja nerokkuuteen, toisin sanoen kykyyn luoda innovatiivisia ratkaisuja.

Read more »

Leave a comment. Keywords: resurssointi, innovaatio, improvisointi, luovuus, ketteryys, kilpailukyky,

Negotiation outcome: A compromise - Neuvottelun lopputulos: Kompromissi

Wednesday 7/30/14 time 7:48 PM

Neuvottelun lainalaisuudet ovat pääpiirteissään samoja – neuvotteleepa sitten elämänkumppanin tai vaikean asiakkaan kanssa. Joten taito on hyödyllinen. Sanotaan, että neuvottelijan tarkoituksena ei ole voitto vaan tyydyttävä sopimus.

Ja katin kontit! Uskon Matthias Schranneria, jonka mukaan neuvottelussa on aina voittaja ja häviäjä kuten urheilussa, busineksessä ja poliitiikassa.  Ja ’win-win’ sopimus ei ole mahdollinen.

Read more »

Leave a comment. Keywords: neuvottelutaidot, neuvottelustrategia, kompromissi, kumppanuus, matthias schranner, voittaminen, Finnair,

The unbearable lightness of living and learning to tolerate - Elämisen sietämätön keveys ja sietämisen opettelu

Friday 7/25/14 time 1:45 PM

Huomasin, että kaksi edellistä kirjoitustani Innovaatiot eivät välttämättä synny joutilaisuudessa ja Raivataan tilaa luottamukselle ovat olleet aikamoista pehmojargonia. Paljon käsitteitä, jotka ovat lopulta kovin tyhjiä. Eihän niitä kukaan oikeasti voi ymmärtää. Tuskinpa niistä on mitään hyötyäkään: innovaatio, luovuus, sosiaalisuus, joutilaisuus, intohimo… Ja mitenkähän ne mitataan?

Kiteytän nyt kuitenkin, mitä koetin sanoa pohjautuen eri tutkimuksiin ja ajatuksiin. Mutta huomattavasti tärkeämpi käsite mielestäni on sietäminen. Sen jos oppisi ymmärtämään ja vielä toteuttamaan, niin elämä saattaisi helpottua roimasti.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Innovaatio, joutilaisuus, sietäminen, loma, kiire, yksinäisyys, sosiaalisuus, sitoutuminen,

Let's carve out space for trust - Raivataan tilaa luottamukselle

Thursday 7/17/14 time 8:40 PM

Kirjoitin edellisellä kerralla siitä, kun Innovaatiot eivät välttämättä synny joutilaisuudessa. Toisaalta, joskus on tarve antaa vanhan tuhoutua tai saattaa päätökseen jotain, jotta uudelle merkitykselliselle tulisi tilaa. Tähän prosessiin sopinee joutenolo oikein hyvin.

Kuitenkin jatkuva epävarmuudessa eläminen, epäluottamus työnantajaan tai johonkin muuhun merkittävään tahoon saattaa olla esteenä myös kyvylle hyödyntää joutilaisuutta, vaikka rentoutumisen taito onkin meissä jokaisessa sisällä, teoriassa.

Read more »

Leave a comment. Keywords: luottamus, sitoutuminen, joutilaisuus, Heidegger, Tuovi Haikala, Helena Åhman,

Innovations does not necessarily originate in idleness - Innovaatiot eivät välttämättä synny joutilaisuudessa

Thursday 7/10/14 time 7:48 PM

Kyllästymiseen asti koluttu aihe on, kun lomalla pelästytään tyhjää kalenteria ja aletaan kamalasti suorittaa. Asiaa on ruodittu eri näkökulmista, mutta yhteinen nimittäjä lienee ”tyhjän kalenterin syndrooma”, kun ihmiset eivät osaa olla joutilaina.

Samalla unohdetaan, että innovaatiot eivät välttämättä synny joutilaisuuden tilassa. Selvää tutkimuksellista näyttöä on siitä, että kiire on myös hyväksi työntekijöille (mm. Tim Kreider, 2012. The Busy Trap, New York Times).

Read more »

Leave a comment. Keywords: innovaatio, luovuus, joutilaisuus, intohimo, Christopher Hseen, de Mello, Tim Kreider,

Rhizome luxury as a solution - Ratkaisuna rihmastoluksus

Tuesday 7/1/14 time 4:43 PM

Sain eräältä ystävälliseltä professorilta lainaan kesälukemiseksi filosofien Gilles Deleuze’n ja Felix Guattarin Haastatteluja ja kirjoituksia.  Kirjoitan tämän postauksen Kick-offina kirjan lukemiselle. Saan samalla itse hieman jäsenneltyä alkuasetelmia, kun ei nyt ole taas ihan helpoimmasta päästä. Olen lukenut vasta Jussi Vähämäen todella hyvän esipuheen ja näpsinyt sieltä täältä. Deleuzen filosofia on mielenkiintoinen, kun hän kuvaa syntymässä olevaa yhteiskuntaa (ja elämää).

Keskustelumme lähti ko. professorin kanssa porvarillisesta, keskiluokkaisesta, ”järkevästä”, rajoittuneesta, normiajattelusta sivuten vallankäyttöä ja vastustusta.   Nostin jälleen esimerkiksi Finnairin, kun yhtiön tilanteesta jokainen tietää jotain.  Yhtä hyvin esimerkkinä olisi voinut toimia mikä hyvänsä luksuskonseptiksi mielletty tuote, joka on tullut pisteeseen, ettei kenties pysty ylläpitämään luksusta ja/tai maksamaan nykyistä palkkatasoa.

Read more »

Leave a comment. Keywords: rihmasto, rihmastoajattelu, Deleuze, luksus, Finnair, innovaatio,

Power and gender - Valta ja sukupuoli

Wednesday 6/25/14 time 11:36 AM

Valtaan ja sukupuoleen liittyvät tutkimukset käsittelevät usein naisten asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia organisaatiossa tai yhteiskunnassa. Siten ne kuvaavat useimmiten valtarakenteita ja päätöksentekoprosesseja. Olen iloisesti jättänyt tämän näkökulman pois väitöskirjastani, vaikka aihe on mielenkiintoinen. Käsittelen sitä nyt hieman.

Read more »

Leave a comment. Keywords: valta, power, sukupuoli, gender, female directors, naisjohtajat, naisesimiehet, johtajaominaisuudet, Sari Kuusela,

The darkside of job satisfaction - Työtyytyväisyyden pimeä puoli

Thursday 6/19/14 time 8:12 PM

Eräässä organisaatiossa oli motivaation mittaaminen viety niin pitkälle, että se oli liitetty osaksi bonusjärjestelmää. Kyllä, vain! Eli jos et vastaa, että olet erittäin motivoitunut (5), niin jäät ilman bonuksia. Tässä kohtaa, joku jos ei anna täysiä pisteitä, niin sanoisin, että hän on kävelevä esimerkki ”tyhmän rehellisestä ihmisestä”.

Hauska ajatus, että hallitus lukee näitä raportteja, joissa kerrotaan, että kaikki on hienosti ja henkilöstö on oikein motivoitunutta ja voi hyvin.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Työhyvinvointi, job satisfaction, motivaatio, Hanna Arendt, työn merkityksellisyys,

"Business books are appropriate to a 10 year old" - "Bisneskirjat on kirjoitettu 10-vuotiaan tasoisille"

Sunday 6/15/14 time 5:05 PM

Professori John Kay on yksi Britannian johtavista ekonomisteista. Hän on huolissaan bisneskielen tilasta, koska se on hänen mukaansa merkityksetöntä sepustelua ja pinnallista tuherrusta.

Read more »

Leave a comment. Keywords: bisnes kirjallisuus, business books, tehottomat kokoukset, inefficient meetings, bisnes jargon, John Kay, informaatiosota,

"Milloin yrityksen hallitus olisi syytä vaihtaa?"

Tuesday 6/10/14 time 9:00 AM

Vuorineuvos Jorma Eloranta puhui viime viikolla hallituksen roolista strategisessa johtamisessa. Hän korosti, että 85 % BKT:n kasvusta syntyy innovaatioista. Menestys on kuitenkin 100 % kiinni johtamisesta - sisältäen hallitustyöskentelyn. ”Yritysosto”-käsitteen hän näkee samana kuin ”strategian toteuttaminen”. Hän totesi, että yrityskaupoissa peräti 70 % ei kuitenkana saavuta tavoitteitaan.

Read more »

2 comments . Keywords: ylinjohto, top management, Hallitustyöskentely, board work, omistajat ja hallitus, owners and board of directors, vuorineuvos Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, strategia,

Strategy act award 2014 winners - Vuoden 2014 strategiateko voittajat

Friday 6/6/14 time 11:42 AM

Suomen Strategisen Johtamisen Seuran (SSJS) juhlaseminaarissa 4.6. palkittiin vuoden strategiateko kolmesta finalististista, jotka olivat Helkama Velox, Slush ja HSL.

Read more »

Leave a comment. Keywords: Strategia, strategy, SSJS, liiketoimintamalli, business model, Helkama, Slush, HSL, Finnair, taylorism,

Resisting consensus - Konsensuksen vastustaminen

Sunday 6/1/14 time 8:33 PM

Olen jo useampaan otteeseen nostanut esille kyseenalaistamisen puutteen, muun muassa kirjoituksessa Hyöty irti kehityskeskusteluista. Vaikka ongelma on tutkijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa todettu merkittäväksi ongelmaksi erityisesti hallitustyöskentelyn osalta, kellään ei tunnu olevan esittää konkreettista ratkaisua.  Ei riitä, että ”sovitaan, että kyseenalaistetaan, jookos”.  Odotin kuulevani jotain aiheen tiimoilta toukokuun konferenssissa, jossa teemana oli vastustus. Ongelma mainittiin eri näkökulmista useaankin otteeseen.

Kun olen seminaareissa, konferensseissa, tieteellisissä tai ei, valitsen aina työpaperin tai esityksen, joka mielestäni on ”mediaseksikkäin”. Tuo termi ei välttämättä ole ihan oikea, mutta tarkoitan, etten arvioi esityksen tai paperin tieteellistä laatua, vaan ideaa. Miten idea sopii ajan henkeen ja edistää organisaatiossa esiintyvien keskeisten ongelmien ja ilmiöiden ratkomista toiminnan tasolla. Olen varma, että jokaisesta yliopistosta löytyy tarvittaessa joukko viisaita, joiden päät kun kolauttaa yhteen, niin puutteellisestakin paperista saadaan tieteellisesti laadukas. Toisin sanoen arvioin ainoastaan, onko tutkimusilmiön osalta onnistuttu (minun mielestäni) ampumaan täysosuma. Tässä tämänkertainen valintani:

Read more »

Leave a comment. Keywords: Konsensus, vastustaminen, resistance, kyseenalaistaminen, call into question, hallitustyöskentely, board work

What to read next? - Mitä lukisi seuraavaksi?

Tuesday 5/27/14 time 9:00 AM

Tuo "kirjallisuutta"-sivu on minulla pahasti kesken, tiedän. Moni on epätoivoisesti yrittänyt sieltä hakea vinkkejä, tiedän senkin. Se on kesken monestakin eri syystä, mutta yksi merkittävä sellainen on, että minun pitäisi ensin luoda jonkin sortin kategorisointi sinne.  

Otan yleensä matkoille mukaan aika monta kirjaa, koska en voi koskaan tietää etukäteen millä päällä olen. Tai no en sentään niin jännittävä persoona ole, mutta esimerkiksi viereystila ja keskittymiskyky saattavat vaihdella. Saatan lukea useampaa yhtä aikaa. Seuraavat kirjat pakkasin:

Read more »

Leave a comment. Keywords: lukeminen, Sun Zu, Brunton, Haslip, Sissi, Tartt

Vanishing luxury - Katoava luksus

Tuesday 5/20/14 time 9:40 PM

Olen joskus kuullut sanottavan, että parisuhteessa joka päivä kuuluisi olla uudet markkinat. Yrityksissä ne ovat näemmä joka vuosi. Vuosittaiset kulukuurit sisältävät muun muassa kuuluisan ”juustohöylä”-menetelmän. Tänä päivänä se tarkoittaa käytännössä, että höylätään ainakin luksus pois.  Ja luksuksella tarkoitan nyt tässä kirjoituksessa palvelua, koska tänä päivänähän on luksusta, jos hyvää palvelua jostain saa.

Valitettavasti kärkipään säästötoimenpiteiden listalla on myös usein osaamisen kehittämisen kustannukset, mikä on tietenkin aivan vailla mitään mieltä, varsinkin kun ainakin juhlapuheissa ollaan jo ymmärretty osaamisen merkitys. Esimiesvalmennukset tai esimiesten erilaiset oppimistapahtumat ”siirretään”. Esimiesten tehtävä olisi kuitenkin pitää pätevästi huolta siitä tärkeimmästä pääomasta - henkilöstöstä. Minusta aivan hyvin voi esittää vertauksen, että tuskin menisit lentokoneeseen, jos tiedät yhtiön säästävän huoltokustannuksissa.

Read more »

Leave a comment. Keywords: liiketoimintamalli, business model, palvelu, luxury service, luksus, innovaatio, Finnair, Naomi Klein,

« Newer entriesOlder entries »