vuokrajohtaja

Tämän hetkinen kasvava trendi on käyttää vuokrajohtajaa konsulttien sijaan, sillä yritykset tarvitsevat ketteriä ja nopeita ratkaisuja, jotka myös toteutetaan.

Vuokrajohtaja tarkoittaa määräaikaista toimeksiantoa hallitsemaan esimerkiksi johtajanvaihto tilanteet, kriisit sekä erilaiset ongelma- ja muutostilanteet. Vuokrajohtajan saat nopealla aikataululla ottamaan erilaiset tilanteet haltuun, jolloin organisaation sisäiset jännitteet eivät pääse eskaloitumaan.

Vuokrajohtajan ja konsultin keskeisimmät erot ovat, että vuokrajohtaja ei ainoastaan anna neuvoja, vaan myös toteuttaa ratkaisut toiminnan tasolla. Lisäksi hän työskentelee tiimin jäsenenä organisaation kontrollin alaisena.

Ammatillinen tausta


Hannamari Heino, KTM (Rahoitus), KM (Toiminnan kehittäminen), Tohtorikoulutettava (Strateginen johtaminen)

hannamari.heino@saganet.eu, +358 40 7200 716


Minulla on 15 vuoden kokemus johtamisesta eri organisaation tasoilla ja hyvin erilaisista organisaatioista. Olen myös pitkään kouluttanut muun muassa strategista johtamista, muutosjohtamista, esimiestyöskentelyä, toiminnan kehittämistä, suorituksen mittaamista sekä talousjohtamista. Työstän parhaillaan väitöskirjaa, jonka tarkoitus on tutkia organisaatiossa vallitsevia häiriöitä ja niiden suhdetta organisaation strategiseen suorituskykyyn sekä dynaamisiin kykyihin korostaen hallituksen roolia toisaalta häiriöiden lähteenä ja toisaalta niiden lieventäjänä. Keskeiset teemat tutkimuksessa ovat valta ja vastustus sekä hierarkkisen johtamisen vaikutus suoritukseen.

Lue lisää..